تبلیغات
اللهم عجل لولیک الفرج - چگونگی حال انتظار

چگونگی حال انتظار

پنجشنبه 25 اسفند 1390 12:00 ق.ظ

نویسنده : علی خورشیدی
انسان وقتی به كسی علاقه داشته باشد سعی و تلاش می كند كه خود را به او نزدیك نماید و اعمال و كرداری داشته باشد كه طرف مقابلش احساس رضایت از او كند . و اگر طرف مقابلش مظهر تمام خوبی ها ، عدالت ، حقیقت انسانیت و حقانیت باشد و در مرتبه آخر اینكه مقام والای امامت را دارا باشد و كسی كه منتظر فرج بوده و گم گشته ای را همیشه در ذهن خود داشته باشد باید یك انس و مشابهتی به او در خودش ایجاد كند . در دستور زبان عربی جمله (هومنتظر ) جمله حالیه است برای فعل های قبلی یعنی این كار را انجام بدهد درحالی كه منتظر است .


بنابراین در این مطلب اینطور مشاهده می شود كه در این حدیث شریف دو مطلب به آن توصیه شده است اول اینكه ما باید با پرداختن به خود یعنی حال تزكیه و خودسازی و اگر درست فكر كنیم می بینیم كه با توجه با مكارم اخلاق و ورع و نیكوكاری و در صورتی كه حال تزكیه و خودسازی پیدا كنیم حال انتظا ربه ما دست می دهد و باید ظرف وجودی خود را از رذایل خالی كنیم و آنچه كه مانع می شود تا خوبیها در او تحقق پیدا كند چون تا ظرف وجودیش تخلیه نشود جایی برای ورود محاسن اخلاق و مكاریم خلقی و اخلاق حسنه و كمال و آراستگی باطنی پیدا نمی شود . بنابراین شخص منتظر اولین وظیفه اش اصلاح مسیر خودش است در زندگی فردی و در سلوك شخصی و وقتی خود را اصلاح نمود در خانه و اجتماع الگو شده و آنگاه می تواند زمینه منتظر بودن را د رخود پیاده نماید شخصی كه منتظر پرچم عدالت است خود د رسردر خانه اش پرچم ظلم نصب نمی كند و كسی كه منتظر قائم است خود د رحال انتظار است زبان و رفتار و سلوك و اعمال و كارهایش معاملاتش گفتارش كردارش خلاصه نباید خلاف حق و حقیقت باشد و روزبه روز سنخیت با مطلوب ایجاد كند و در زندگی فردی خود با مطلوبش ایجاد سنخیت و همخوانی نماید و ایجاد آن با عمل صالح و خودسازی وباور داشتن مهدویت است و حضور امام (ع) را در قلب خود احساس كند و در تمام امكنه و در تمام حال امام را حاضر و ناظر بداند و بداند كه پرونده اعمال او هفته به هفته خدمت حضرتش می رسد و آن حال ، حال انتظار است .


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 25 اسفند 1390 12:03 ق.ظ