تبلیغات
اللهم عجل لولیک الفرج - صهیونیسم وترویج شیطان‌پرستى درایران

صهیونیسم وترویج شیطان‌پرستى درایران

جمعه 21 مرداد 1390 10:58 ق.ظ

نویسنده : محمد هاشمی

ظلمات است، بترس ازخطرگمراهی...
فضاى کوچک، آهنگ بلند هوى‌متال، دختران با آرایش‌هاى سیاه غلیظ ، پسران نئشه ازشیشه وکوکائین ودود ودود ودود...این شاید گویاترین تصویرازمراسم بزم شیطان‌پرستان درایران باشد.
شیطان پرستى یکى ازاعتقاداتى است که برخى به آن پیشینه هزاران ساله مى‌دهند ودلیل آن را نیزپرستش هرموجود داراى قدرت ازسوى مردمان هزاران سال پیش ویا درنظرگرفتن دوخداى ضد هم یعنى خداى خیروشرمى‌دانند. شیطان پرستى براى پیروان خود دنیایى را ترسیم مى‌کند که هیچ روزنه امیدى ندارد. به همین خاطراین مذهب را آیین جهان تاریک مى‌گویند. فراماسون‌ها احیاکننده جادوگرى وشیطان‌پرستى درقاره اروپا درقرن شانزدهم میلادى هستند. دردهه 1960میلادى فرقه شیطان‌پرستى توسط سرمایه‌داران یهود مورد حمایت قرارگرفت وچند گروه شیطان‌پرست درانگلستان وایالات متحده آمریکا تشکیل شد که معروف‌ترین آنها تشکیل‌دهندگان«کلیساى شیطان» درشهرسان‌فرانسیسکوبودند. امروزدیگرصلیب‌هاى وارونه، ستاره پنج‌پر،666، سربز، تبرضد عدالت، صورت‌هاى نقاشى شده، ماسک‌هاى حیوانات درنده وشاخ‌داروبرهنه پوشى تنها نشانه‌ها وسمبل‌هاى شیطان‌پرستى نیست وعمده‌ترین نشانه‌هاى شیطان‌پرستى را درتجاوزوقتل بویژه درتجاوزبه کودکان و نوجوانان به همراه قتل آنان باید دید. چرا که شیطان‌پرست‌ها موظفند همیشه خشم ونفرت خود را نسبت به مقدسات اعلام کنند.

ادامه مطلب

شیطان‌پرستى به چه معنى است؟
شیطان پرستى به معنى پرستش شیطان به عنوان قدرتى فوق‌العاده قوى وبسیارقویتروموثرترازنیروهاى خوب دنیوى همچون خدا است. درشیطان پرستى شیطان به عنوان نماد قدرت وحاکمیت برروى زمین، قدرتى به عنوان برترین قدرت دوجهان مورد توجه وپرستش قراردارد واین دنیا را که آنان دوزخ مى‌شمارند قانونمند مى‌کند. درشیطان‌پرستی، غیرازاستفاده ازشیطان به عنوان قدرت تاریکى وقدرت مطلق ازنیروها واجنه ورو‌ح‌هاى پلید وشیطانى نیزبراى رسیدن به اهداف خود استفاده مى‌شود؛ و درنهایت معناى شیطان‌پرستی؛ پرستش قدرت پلیدى است. این فرقه خود داراى اشکال مختلفى است که نزدیکى بسیارزیادى با جادوگرى )witchcraft(، دارد وجوانان بسیارى را به دنبال خود کشانده است. شیطان‌پرستى بیش ازهمه خود را درغالب گروه‌هاى موسیقى به جوامع معرفى کرده است.
مشخصه‌هاى ظاهرى شیطان‌پرستان

گذشته ازاعتقادات، اعمال وسنبل‌ها، شیطان پرستان ظاهرى متفاوت با دیگران دارند که مى‌توان آنها را به راحتى ازجمع تشخیص داد. به طورمثال مدل موهایشان بسیارویژه وعجیب است؛ بیشترآنها ابروهایشان را ازته مى‌تراشند بعد به سمت بالا طراحى مى کنند. رنگ آرایش‌شان اغلب مشکی، بنفش ویا قرمزتند است، پوست بدنشان را با اشکالى مانند جمجمه، صورتک‌هاى شیطانى وسنبل‌ها خال کوبى مى‌کنند. لباسهایشان نیزازجنس جیروچرم وبیشتربه رنگ مشکى وقرمزاست و چکمه‌هاى چرمى ساق بلند که اغلب با فلزتزئین شده است به پا مى‌کنند. توصیه اى که شیطان‌پرستان براى اطرافیانشان دارند شنیدن آهنگ‌هاى تند همراه با خشونت است که وحشت ونفرت را با خود همراه دارند. آنها خود را بى‌خانمانى بیابان‌گرد مى‌پندارند که ازعشق ومحبت متنفرند. دراصل آنها به جنگ با واقعیت خود پرداخته وبه خیال خود به دنبال حقیقت گمشده و حقیقت واقعى هستند. این افراد خوانندگان بسیارخشنى که درصدایشان مى‌توان غرش را شنید، سمبل قدرت شیطان پرستى مى‌دانند ومعتقدند که این آنها پیام شیطان را به دیگران مى‌رسانند. شیطان پرستان مى‌خواهند کمبود ونیازخود را با خشونت زیاد رفع کنند.
درایران چه مى‌گذرد؟
فضاى کوچک، آهنگ بلند هوى‌متال، دختران با آرایش‌هاى سیاه غلیظ، پسران نئشه ازشیشه وکوکائین ودود ودود ودود...این شاید گویاترین تصویرازمراسم بزم شیطان‌پرستان درایران باشد. به گزارش برنا، محسن یکى ازجوانانى که مدت‌هاى زیادى با این افراد رفت وآمد داشته وبارها درمراسم آنها شرکت کرده است، مى‌گوید: من خودم اینها رو قبول ندارم ولى چون چندتایى ازرفیقام عضواین گروه بودن منم خیلى تومراسماشون شرکت کردم. وى مى‌گوید: براى این افراد آهنگ جایگاه خاصى دارد وددمتال (مرگ متال)و بلک‌متال(سیاه متال) ازهمه مهمترن. چون هرکسى که توى این سبک مى‌خونه شیطون‌پرسته. محسن اعتقاد دارد که مهمترین خواننده دراین سبک”مرلین منسون” است که سى‌دى‌هایش قیمت‌ بالایى دارد. اواین نام مستعاررا ازترکیب نام بزرگترین قاتل آمریکایى یعنى منسون ونام یک کشیش به نام مرلین گرفته است. تمام آهنگ‌هاى منسون بسیاروحشیانه وهمگى با مضمون پوچ‌گرایى وشیطان‌پرستى است. محسن ادامه مى‌دهد: مهمترین مشخصه ظاهرى شیطون‌پرست‌ها این است که همه موهاشون به طورعجیبى بالا زده شده. تى‌شرت‌هاى خیلى کوتاه وشلوارهاى تنگ مى‌پوشن. ابروهاشون روهم اکثرا مى‌تراشن وشیطونى مى‌کشن. به گفته وى میزان تمام اینها به مقداراعتقادات شخص بستگى دارد وهرکس اعتقاد بیشترى داشته باشد بیشترسعى مى‌کند خود را به شیطان شبیه سازد. محسن درباره مروجان این فرقه مى‌گوید: توى تمام گروه‌ها یه بزرگى هست که تمام حرف‌ها رواون یاد جماعت دوروبرش داده واصلا اونها رودورهم جمع کرده. وى ادامه مى دهد: این آدم‌ها فوق‌العاده خوب و روان حرف مى‌زنند واگرکسى اعتقادش ضعیف باشه ممکنه خیلى زود تحت تاثیراونا قراربگیره. یکى ازدانشجویانى که به تازگى ازفرقه شیطان‌پرستان خارج شده نیزدراین رابطه مى‌گوید: عناصرى ازرژیم صهیونیستى که درکشورامارات حضوردارند شبکه اصلى هدایت گروه‌هاى هوى متال درایران رابه دست دارند. به گفته اوبراساس اسناد ارائه شده درحساب‌هاى ارزى این گروه درشبکه بانکى کشورکه ازطریق شبکه اینترنت هدایت مى‌شود، درسال گذشته حدود”هشت میلیون دلارآمریکا” واریزشده است که بین گروه‌هاى شیطان پرست درشهرهاى مختلف ایران توزیع شود. وى با بیان اینکه تعداد اعضاى این گروه دربرخى شهرهاى کشوربه دوهزارنفربالغ مى‌شود، اضافه مى‌کند: مطالب ارائه شده نشان مى‌دهد که برخى فعالیت‌هاى ضد امنیتى نیزتوسط برخى عناصرخاص دراین گروه‌ها براى رژیم صهیونیستى انجام مى‌شود.

میل به بى‌بندوبارى عامل اصلى گرایش به این فرقه‌هاست
جهانگیرسعادت، جامعه شناس واستاد دانشگاه اعتقاد دارد که تمایل بعضى افراد به بى‌بندوبارى دلیل اصلى گرایش آنان به این فرقه است. اوبا بیان اینکه نوع متفاوت لباس پوشیدن وچهره‌ى اعضاى این گروه وهمچنین موسیقى‌هاى خاص آنان ممکن است براى این افراد جذاب باشد مى‌افزاید:بسیارى ازجوانان علاقه‌ زیادى به متفاوت بودن دارند وهمین عامل آنها را به سوى این گروه‌ها جذب مى‌کند. سعادت با بیان اینکه اغلب این افراد پایه‌هاى اعتقادى ضعیفى دارند مى‌افزاید: البته خیلى ازجوانان با اینکه دوست دارند ویژه باشند به این گروه‌ها روى نمى‌آورند چرا که اعتقادى راسخ دارند وقادرند گمراهى را ازهدایت تشخیص دهند. اومى‌افزاید: عوامل دیگرى مانند عدم توجه ونظارت والدین برفرزندان، افسردگى وتنهایى مى‌تواند آنان را به پیوستن به این گروه‌ها ترغیب کند.
واما نا‌آگاهان
این روزها بسیارى ازجوانانمان لباس‌هایى را به تن مى‌کنند که طبق گفته‌هاى افراد مختلف ازنمادهاى مهم گروه‌هاى شیطان‌پرستى است. خیلى ازاینها حتى به طوردقیق نمى‌دانند شیطان‌پرستان چه گروه‌هایى هستند ویا چه اعتقاداتى دارند، با این حال کورکورانه وازروى نا‌آگاهى به استفاده ازلباس‌هایى مى‌پردازند که گمان مى‌برند امروزى است وپوشیدن آنها متفاوتشان مى‌کند. این تفاوت شاید به قیمت این تمام شود که این افراد جزوجامعه افراد هدف این گروه‌ها قراربگیرند وآینده خود را به خطر اندازند.

 

بازگشت به صفحه اصلی
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 21 مرداد 1390 11:47 ق.ظ